Thumb 7e54da92409edd599447723620c2adb49286b7fc

Ludger College in actie

Jan Duenk

Ik wil graag het Nationaal Ouderenfonds steunen

Meer dan 200.000 ouderen in Nederland voelen zich extreem eenzaam. Zij krijgen maar één keer per maand bezoek. Met uw donatie helpt u kwetsbare ouderen. Wij halen ouderen uit hun isolement en zorgen voor meer sociale contacten en onvergetelijke momenten.
Alvast heel hartelijk dank voor uw steun!


Doneren als persoon
Doneren als bedrijf


Je privacy is gewaarborgd. Lees meer