Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Het Nationaal Ouderenfonds maakt gebruik van Kentaa. Kentaa is een dienst van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl).
Een ieder die gebruik maakt van acties.ouderenfonds.nl - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Kentaa spant zich in om defecten in de dienstverlening zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor de dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken. Kentaa geeft geen garanties met betrekking tot de dienstverlening en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Kentaa is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma’s.

Auteursrecht

Kentaa spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Transactiekosten

Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo transactiekosten berekend. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. Ouderenfonds krijgt volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden verder niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden gegevens vastgelegd. Ouderenfonds en Kentaa kunnen deze informatie gebruiken om u te informeren over projecten en producten, denk aan nieuwsbrieven of activiteiten rond de campagne- en actiepagina’s. Wanneer u berichten niet op prijs stelt kunt u de inschrijving opzeggen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistiekgegevens over Kentaa. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens een bezoek aan deze site geen cookies ontvangt.

Verwijderen van content

Kentaa en Ouderenfonds behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst (deels) te verwijderen.

Donaties aan het Nationaal Ouderenfonds

De donaties die via de website, telefoon, externe partners en externe sites gedaan kunnen worden, gaan volledig naar het goede doel. Het Nationaal Ouderenfonds komt jaarlijks met een verantwoording van de bestede gelden in het jaarverslag.

Overige voorwaarden

Het Nationaal Ouderenfonds kan een donateur, die via de website, sms of andere kanalen aan het Ouderenfonds een bedrag heeft geschonken, telefonisch  of per e-mail benaderen. Het Nationaal Ouderenfonds kan mensen die, met telefonisch contact, via de website of via SMS,  hun telefoonnummer en/of e-mailadres hebben gegeven,  telefonisch of per e-mail benaderen.

Het doel van het telefonische contact of de e-mail is om een donateur te bedanken voor een bijdrage, een terugkoppeling te geven over resultaten van campagnes of andere mogelijkheden te bespreken waarin iemand kan bijdragen aan de missie van het Nationaal Ouderenfonds. Na een telefoongesprek wordt de klant gewezen op het Bel-me-niet-register en het recht van verzet. Automatisch gegenereerde e-mails bevatten een mogelijkheid voor de ontvanger om zich uit te schrijven voor de digitale nieuwsbrief, waarbij de ontvanger wordt geblokkeerd voor toekomstige e-mail correspondentie.Het Nationaal Ouderenfonds is niet aansprakelijk voor enige schade direct en/of indirect die voortvloeit uit het wijzigen of beëindigen van campagnes van het Nationaal Ouderenfonds