Ouderen Tv programma “Mien Proat“

Rob Drost

( Lid van team: Stichting MYPodium )

van totaal € 20.000 (0%)

Stichting MYPodium wil, in samenwerking met het sociale en culturele domein, het TV productie Mien Proat, dat in 2022 als Pilot is bedacht, verder doorontwikkelingen en uitzenden op de lokale omroep. “Mien Proat “betreft een doelgroepgericht TV-productie voor ouderen. In dit TV-format participeren ouderen actief om in gesprek te gaan over actuele maatschappelijke thema’s die spelen of die van impact waren op hun leven, maar ook thema’s als sekse, geaardheid, religie, etnische achtergrond en regionale afkomst maken deel van de inhoudelijke invulling van het TV-format. Ouderen worden uitgenodigd in de studio of worden thuis opgezocht. Hiermee is Stichting MYPodium de culturele mediamaker van infotainment, kunst, cultuur, sport en amusement voor de ouderen in Zwolle.

Bekijk alle
20-03-2023 | 15:12
20-03-2023 | 15:00