Thumb 530007e7cf4c8e3bdc52303f4f924f5a9334ca9d

Gezondheidszorg - ROCvA MBO College Hilversum

Samen tegen eenzaamheid - want kerst vier je samen en niet alleen!

Ik wil graag het Nationaal Ouderenfonds steunen

Meer dan 200.000 ouderen in Nederland voelen zich extreem eenzaam. Zij krijgen maar één keer per maand bezoek. Met uw donatie helpt u kwetsbare ouderen. Wij halen ouderen uit hun isolement en zorgen voor meer sociale contacten en onvergetelijke momenten.
Alvast heel hartelijk dank voor uw steun!Doneren als persoon
Doneren als bedrijf


Je privacy is gewaarborgd. Lees meer