Thumb 64ce0ab6e6cf3d8d966d933d1c9ab6578f5355c5

Dentsu Aegis Route 2 Good 2018

Dentsu Aegis Route 2 Good 2018

Ik wil graag het Nationaal Ouderenfonds steunen

Meer dan 200.000 ouderen in Nederland voelen zich extreem eenzaam. Zij krijgen maar één keer per maand bezoek. Met uw donatie helpt u kwetsbare ouderen. Wij halen ouderen uit hun isolement en zorgen voor meer sociale contacten en onvergetelijke momenten.
Alvast heel hartelijk dank voor uw steun!Doneren als persoon
Doneren als bedrijf


Je privacy is gewaarborgd. Lees meer