Thumb 49d6bedf20fc7184b1cd47e51230c1772c9854d6

Scala Gala

Dit jaar gaat onze donatie van het jaarlijkse kerstgala naar het nationaal ouderenfonds.

Ik wil graag het Nationaal Ouderenfonds steunen

Meer dan 200.000 ouderen in Nederland voelen zich extreem eenzaam. Zij krijgen maar één keer per maand bezoek. Met uw donatie helpt u kwetsbare ouderen. Wij halen ouderen uit hun isolement en zorgen voor meer sociale contacten en onvergetelijke momenten.
Alvast heel hartelijk dank voor uw steun!


Doneren als persoon
Doneren als bedrijf


Je privacy is gewaarborgd. Lees meer