Thumb 96d5668524ddf9291485046e2cd8978ca5eced30

DisGo-Boot

DisGo-Boot: 100 km tegen eenzaamheid!

Ik wil graag het Nationaal Ouderenfonds steunen

Meer dan 200.000 ouderen in Nederland voelen zich extreem eenzaam. Zij krijgen maar één keer per maand bezoek. Met uw donatie helpt u kwetsbare ouderen. Wij halen ouderen uit hun isolement en zorgen voor meer sociale contacten en onvergetelijke momenten.
Alvast heel hartelijk dank voor uw steun!Doneren als persoon
Doneren als bedrijf


Je privacy is gewaarborgd. Lees meer